Wel of geen bezwaar tegen je WOZ waarde?

Een hoge of juist een lage WOZ-waarde, wat is gunstiger voor jou?

Op de eerste dag van het jaar berekent de gemeente de WOZ-waarde van jouw huis. Een hoge WOZ-waarde betekent in de regel dat je huis veel waard is, maar dat is niet per se gunstig. Wat zijn de voor- en nadelen van een hoge of een lage WOZ-waarde?

De voordelen van een hoge WOZ-waarde.

Een hoge WOZ-waarde is gunstig als:

Je je huis wilt verkopen
De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw huis. Potentiële kopers van je huis baseren hun openingsbod daarom waarschijnlijk deels op de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde van je woning is hier kosteloos op te vragen.

Je minder hypotheekrente wilt betalen
Banken gebruiken soms een hoge rente als de hypotheeksom hoog is ten opzichte van de waarde van je huis (bijvoorbeeld 100% van woningwaarde). Dit heet een risico-opslag. Als de WOZ-waarde van je huis is gestegen, kom je misschien in aanmerking voor een lagere rente. Dit kun je navragen bij je eigen bank.

De nadelen van een hoge WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde is minder fijn als je lekker wil blijven zitten waar je zit en geen plannen hebt voor een tweede hypotheek. Dat heeft vooral te maken met belastingen die je moet betalen.

Gemeentelijke belastingen stijgen
De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) die je moet betalen, en ook hoeveel afvalstoffenheffing je betaalt. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting. Ook de watersysteemheffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning.

Je betaalt meer inkomstenbelasting
De Belastingdienst ziet je woning als een soort ‘inkomen in natura’, omdat je je huis (deels) zou kunnen verhuren en je dan zelf geen huurwoning meer hoeft te betalen. Daarom moet je, indien je een koophuis bezit, bij de belastingaangifte een bepaald bedrag opgeven: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis (in 2021 geldt 0,5% voor de meeste woningen). Als de WOZ-waarde dus hoger is, betaal je ook meer inkomstenbelasting.

Erf- en schenkbelasting stijgt
Erf je een woning, pand of stuk grond, of wordt het je geschonken? De WOZ-waarde wordt verplicht gebruikt voor de waardeopgave voor de erf- en schenkbelasting. Wederom: hoe hoger de waarde, hoe hoger het bedrag aan te betalen belasting.

De voordelen van een lage WOZ-waarde

In principe zijn de nadelen van een hoge WOZ-waarde hetzelfde als de voordelen van een lage WOZ-waarde. Je betaalt dus minder belasting. Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen en watersysteemheffing, de inkomstenbelasting en eventuele erf- en schenkbelasting.

tip Bij de aangifte van erfbelasting kun je kiezen welke WOZ-waarde je gebruikt: de waarde van de woning in het jaar van overlijden of die van het jaar daarvoor. Kies de laagste waarde om minder belasting te betalen.

De nadelen van een lage WOZ-waarde

Ook hier geldt: de nadelen van een lage WOZ-waarde zijn de voordelen van een hoge WOZ-waarde. Wil je je huis verkopen? Dan krijg je er waarschijnlijk minder geld voor als je WOZ-waarde is gedaald. En hoopte je op minder hypotheekrente, of wil je een tweede hypotheek op je huis? De bank kan twijfelen aan de waarde van je huis en je geen tweede hypotheek verstrekken als deze lager is geworden. Wil je graag je huis verkopen maar is je WOZ-waarde – volgens jou ten onrechte – gedaald, dan kun je bezwaar aantekenen.

Kortom: zowel een lage als een hoge WOZ-waarde hebben voor- en nadelen. Of jouw WOZ-waarde gunstig is voor jou, hangt af van in welke woonsituatie jij je bevindt.

Bron: Funda.nl

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie