Disclamer

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Gratis Verkoop Makelaars.

Merkenrecht

De Gratis Verkoop Makelaars is een wettig gedeponeerd en vastgelegde handelsnaam en handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Gratis Verkoop Makelaars.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door De Gratis Verkoop Makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan De Gratis Verkoop Makelaars niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van degratisverkoopmakelaars.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door De Gratis Verkoop Makelaars aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door u benoemde vestiging van de Gratis Verkoop Makelaars doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom De Gratis Verkoop Makelaars of haar website. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens en privacy. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

© 2020 De Gratis Verkoop Makelaars
Alle rechten voorbehouden

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie